Voeding

Gezonde voeding, fytotherapie en meer.

Fytotherapie

De fytotherapie, oftewel kruidengeneeskunde, is een vorm van geneeskunde met een eeuwenlange traditie. Deze traditie floreerde totdat in de 19e eeuw het isoleren van inhoudsstoffen werd ontdekt. De volgende stap verder weg van de natuur was het synthetiseren, oftewel nabootsen, van inhoudsstoffen van kruiden. Al met al verloren geneeskrachtige kruiden steeds meer terrein. En zo komt het dat nog maar weinig mensen weten dat bijvoorbeeld ons huidige aspirientje is afgeleid van de stof salicine uit de wilgenbast. Gelukkig wordt de laatste jaren steeds duidelijker, dat een geneeskrachtig kruid nooit volledig kan worden vervangen door een stof die chemisch overeenkomt met het werkzame bestanddeel. Als je Fytotherapie als studierichting kiest, bestudeer je de hele traditie van de Westerse kruidengeneeskunde: dus alle planten waarvan bekend is dat ze een geneeskrachtig effect hebben op ons lichaam.

Zoals ook de mens meer is dan een optelsom van processen, geldt dat ook voor een plant. En dan zijn we toch weer terug bij de natuurgeneeskundige visie: een visie die het geheel van elk organisme in ogenschouw neemt. Dit denken gaat ervan uit dat er overal in de natuur, dus ook in planten, een bezielende kracht is. Zonder deze kracht is het niet mogelijk om maar één biochemisch proces gaande te houden. Ook in planten noemen we deze kracht de levenskracht of de Physis. Als we fytotherapie uitsluitend beschouwen op biochemisch niveau, dan zouden we haar ernstig tekort doen. Natuurlijk is er een werking op fysiek niveau. Maar dan wel op een manier die de vitale levensprocessen bevordert. Als de Physis van de plant resoneert met de Physis van de mens, bereiken we de mens in zijn totaliteit. Naar lichaam, ziel en geest.

 

“Al onze weiden, hellingen en dalen zijn apotheken” (Paracelsus)